Paradise Taveuni Taveuni, Fiji

Wychodzimy z prospołeczną inicjatywą krzewienia kultury fizycznej i spędzania czasu na świeżym powietrzu - Dajemy niesamowitą dawkę pozytywnej energii - Oferujemy światową formułę integracji - Aktywizujemy sportowo całe rodziny - Pomagamy pokonać własne bariery